หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประกวดโลโก้บริษัท 2562


  

บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด ประกอบธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมบริการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ มีความประสงค์จะปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร จึงขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (โลโก้) ของบริษัท ชิงเงินรางวัลรวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
ข้อกำหนดในการออกแบบ
1. โลโก้ต้องสามารถสื่อถึงธุรกิจของบริษัท โดดเด่น เป็นที่จดจำของบุคคลภายนอก
2. ออกแบบโลโก้ 2 บริษัท
     2.1 บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด
     2.2 บริษัท แอพพรูฟ เอนเนอจี (สิงคโปร์) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์
3. โลโก้ห้ามใช้ สีเหลือง สีขาว สีเทา สีดำ
 
แนวคิด | Core Values
1. จริงใจ ทำธุรกิจแบบตรงไปตรงมา (Integrity)
2. ใส่ใจ ทุกกระบวนการทำงาน (Care)
3. บริการอย่างมืออาชีพ (Professionalism)
4. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับทุกสถานการณ์ (Adaptability)
 
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักเรียน อาชีวะศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. บุคคลทั่วไป
 
เงื่อนไขการประกวด
1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกใบสมัคร พร้อมส่งผลงานทาง email โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้น เป็นไฟล์ jpeg พร้อมอธิบายแนวคิดและการออกแบบพอสังเขป   
มายัง Email: contest@naveegroup.com
     โดยระบุหัวข้อ Email (Subject): ประกวดออกแบบโลโก้กลุ่มบริษัทนาวี_ชื่อ นามสกุลผู้ส่งผลงาน
      ตัวอย่างหัวข้อ : ประกวดออกแบบโลโก้กลุ่มบริษัทนาวี_สมหมาย ดีเลิศ
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของผู้ส่ง หากพบว่ามีการลอกเลียนแบบผลงานผู้อื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา และจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยตนเอง
3. ผลงานใด ๆ ที่ได้รับรางวัล ผู้ส่งต้องส่งมอบไฟล์ต้นฉบับ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โดยที่บริษัทสามารถปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ครอบคลุมถึงงานสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
4. หากไม่มีผลงานเข้าเกณฑ์หรือเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่ให้ผลงานใด ๆ ได้รับรางวัล ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด จะอุทธรณ์ไม่ได้
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดตัวโลโก้ใหม่ของบริษัท (วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
6. บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของเงินรางวัลที่ได้
 
ระยะเวลาการส่งผลงาน
เปิดรับผลงานออกแบบจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2562
ประกาศผลวันที่ 16 กันยายน 2562 ทาง www.naveegroup.com

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Popular Vote 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 081-7408285 (คุณพลอย), 082-4424851 (คุณโม)
E-mail: contest@naveegroup.com

ดาวน์โหลดใบสมัคร: 
http://bit.ly/nav-form

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.