หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดออกแบบโลโก้


  

ผลการประกวดออกแบบโลโก้
     ตามที่ กลุ่มบริษัทนาวี ได้ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (โลโก้) ของ 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท แอพพรูฟ เอนเนอจี (สิงคโปร์) นั้น
     บริษัทขอประกาศผลการตัดสินการประกวด ดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ
นายพิริยะ กาญจนคงคา
ได้รับรางวัล 20,000 บาท


 
รางวัล Popular Vote 2 รางวัล
นายเรืองวิทย์ ภู่ธราภรณ์ และ นายคณพศ ปัญจันทร์สิงห์
ได้รับรางวัล ๆ ละ 5,000 บาท

     ผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น จะได้รับการติดต่อจากบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
 
     ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าประกวดในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับความสนใจในการประกาศเชิญชวนออกแบบในโอกาสต่อไป

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.