หน้าหลัก
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
 

ยินดีต้อนรับ...สู่

กลุ่มบริษัท นาวี

NAVEE GROUP (NVG)
 
          มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในการค้า และการขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการค้าและการขนส่งน้ำมันที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ครบจำนวน และตรงเวลา พร้อมกับพันธสัญญาว่าจะเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และความถูกต้องเป็นอันดับแรกในทุกกระบวนการทำงานเพื่อนำบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าทุกราย พร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อกันสืบไป

          Moving forward to be the leader in international oil trader and logistic with the target to be expertise in quality and standard of oil trader and delivery on time with full quantity. Our mission is to continuous learning and development focusing on safety and accuracy as the first priority in every work process to hand on excellent service to all customers together with sustainable relationship building.
 
 
 
ติดต่อเรา  :    891/10-12 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  :    +66 (0)2 284 3968-72
แฟ็กซ์  :   +66 (0)2 284 3973-4
อีเมล์  :   info@naveegroup.com

    
Contact Us  :    891/10-12 Rama 3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand
Telephone  :    +66 (0)2 284 3968-72
Fax  :   +66 (0)2 284 3973-4
E-mail  :   info@naveegroup.com 


 


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.