หน้าหลัก
ทีมผู้บริหาร
เว็บบอร์ด
ข่าวสาร
ติดต่อเรา
เมนู
ประวัติความเป็นมา
การดำเนินธุรกิจของบริษัท
ระบบการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดองค์กร
การจัดการด้านความปลอดภัย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ถาม – ตอบ (Q&A)
ติดต่อบริษัท (Contact Us)
ทีมผู้บริหาร
คุณณัฐกิตติ์ เอกวราเลิศวงศ์
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณภิญญลักษณ์ เอกวราเลิศวงศ์
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณฉัตรชัย ศรีชัยภูมิ
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายส่วนอุตสาหกรรม
คุณอวยพร หัสเนตร
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
คุณพิมพ์วรา จามรสุนิพัทธ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
คุณปิยะฉัตร สรรพคุณ
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณรัฐพงษ์ จันทร์จองคำ
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณไชยยา อวยพร
ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการฝ่ายเทคนิค (Technical superintendent)
คุณบริรักษ์ มาลัยมาส
ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
คุณศิริลักษณ์ อาจแย้มสรวล
ตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

<<   <    1    >   >>


© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.