กลุ่มบริษัท นาวี

เกี่ยวกับเรา

บริษัทในเครือ
บริษัทในเครือ
กลุ่มบริษัทนาวี
เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สามารถส่งมอบได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการขนส่งทั้งทางเรือและทางรถ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า ด้วยมาตรฐานการขนส่งที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการขนส่งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ถึงมือลูกค้า
บริษัทในเครือที่ให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 • บริษัท นาวี อินเตอร์เทรด จำกัด
  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2530
 • บริษัท แอพพรูฟ เอนเนอจี จำกัด
  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2550
 • APPROVED ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD.
  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2558
บริษัทในเครือที่ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
 • บริษัท สตาร์ นาวี จำกัด
  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2557
บริษัทในเครือ
กลุ่มบริษัทนาวี
เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สามารถส่งมอบได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการขนส่งทั้งทางเรือและทางรถ ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า ด้วยมาตรฐานการขนส่งที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการขนส่งเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ถึงมือลูกค้า