กลุ่มบริษัท นาวี

ร่วมงานกับเรา

Comming Soon

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับเรา สามารถส่งประวัติการทำงาน (Resume)
มาที่ hrgroup@naveegroup.com หรือ มาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 02 284 3968-72 ต่อ 401