กลุ่มบริษัท นาวี

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
นาวี กรุ๊ป เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความสามารถในการจัดหาและให้บริการทั่วประเทศไทยผ่านข้อตกลงการจัดหากับบริษัทน้ำมันรายใหญ่
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำหรับเรือเดินทะเล
 • VLSFO
 • MFO380
 • MFO180
 • MFO80
 • HIGH SPEED DIESEL (HSD)
 • MARINE GAS OIL (MGO)
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำหรับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์
 • MOGAS
 • GASOIL
 • FOA 80
 • FOC 180
 • KEROSINE