กลุ่มบริษัท นาวี

ผลิตภัณฑ์และบริการ

น้ำมันหล่อลื่น
เราจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เราให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเราว่าการใช้สารหล่อลื่นที่เหมาะสมสามารถให้ประโยชน์ได้มากเพียงใดโดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์และลดต้นทุนการบำรุงรักษา
ผลิตภัณฑ์
  • น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์
  • น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเรือเดินทะเล
  • น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักร
  • น้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม