กลุ่มบริษัท นาวี

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
โลจิสติกส์เป็นกระบวนการวางแผนและดำเนินการขนส่งและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดบริโภค ในยุคที่ความสามารถในการแข่งขันมีความยืดหยุ่นและการบริการลูกค้าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจจะต้องมีความหลากหลายเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของตลาดที่ไม่คาดคิด
บริการของเรา
  • กองเรือบรรทุกน้ำมันและบังเกอร์
  • ขนส่งน้ำมันทางบก