YOUR ENERGY SOLUTION

NAVEE เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือเดินทะเล น้ำมันใช้ในอุตสาหกรรม และถังเก็บน้ำมันพร้อมอุปกรณ์ แบบครบวงจร ตามความต้องการใช้งานของลูกค้า และมีกระบวนการขนส่งเพื่อให้มั่นใจ
ในคุณภาพการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือลูกค้า